Windykacja


Główną domeną  działalności Kamax Inkasso są działania windykacyjne, które prowadzimy kompleksowo, bądź na poszczególnych etapach procesu windykacji.

Klienci powierzający nam wykonanie usługi windykacyjnej nie ponoszą opłat wstępnych ani abonamentowych, a nasze wynagrodzenie to prowizja od odzyskanych pieniędzy, bądź towaru.

Przyjmujemy sprawy do obsługi:
  • po nieskutecznych działaniach Klienta;
  • przed skierowaniem na drogę sądową;
  • po uzyskaniu nakazu zapłaty;
  • umorzeniu egzekucji komorniczej;
  • obsłudze innych agencji windykacyjnych.

Jak działamy?

Windykacja nale?no?ciWeryfikacja wstępna
Głównym celem podejmowanych działań jest ustalenie statusu wierzytelności, szans jej odzyskania, weryfikacji kondycji finansowej dłużnika. Na podstawie zebranych informacji przedstawiamy kosztorys opłacalności windykacji i propozycję rozwiązania problemu przeterminowanej należności.

Windykacja polubowna
Jest pierwszym etapem windykacji, w którym nasi specjaliści występują w roli mediatorów, ustalając przyczyny zwłoki w zapłacie należności, starają się metodami psychologicznymi nakłonić dłużnika do dobrowolnej spłaty zadłużenia oraz przedstawiają dłużnikowi możliwe źródła finansowania w celu zaspokojenia naszego Klienta. To wszystko, aby znaleźć kompromis, który pozwoli naszym Klientom odzyskać zaległe środki finansowe oraz zachować możliwość dalszej współpracy z dłużnikiem, na nowych lepszych warunkach.

Działania prowadzone są w oparciu o wielokanałowy kontakt z dłużnikiem: kontakt listowny, telefoniczny, mailowy, wizyty bezpośrednie.

W przypadku braku jakichkolwiek działań ze strony dłużnika, w celu zaspokojenia należności, Kamax Inkasso zastosuje zaostrzone metody działań, oczywiście zgodne z prawem, tj. dyskryminacja w oczach kontrahentów, upublicznienie długu…

Windykacja sądowa
W przypadku, gdy stanowisko dłużnika i zebrane informacje uzasadnią opłacalność skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, Kamax Inkasso zapewni swoim Klientom przeprowadzenie odpowiedniego postępowania, od przygotowania pozwu, złożenia odpowiednich wniosków, do reprezentowania przed sądem.

Wsparcie egzekucji komorniczej
W związku z czasochłonnym procesem postępowania sądowego i możliwością zmiany sytuacji finansowej dłużnika, specjaliści Kamax Inkasso prowadzą działania windykacyjne mające na celu zmobilizowanie dłużnika do zapłaty przed wszczęciem egzekucji komorniczej.
Takie postępowanie buduje pozytywny wizerunek Wierzyciela i pozwala zebrać aktualne informacje niezbędne do ewentualnego działania komornika.

Długoterminowa Kontrola Należności
Egzekucja komornicza ma na celu ostateczne odzyskanie wierzytelności. Niestety w pewnych sytuacjach nie udaje się odzyskać zasądzonych należności, a wówczas Kamax Inkasso może przyjąć wierzytelność do Długoterminowej Kontroli Należności. To rozwiązanie dla Klientów posiadających postanowienie komornika o umorzeniu egzekucji lub wpisali należność w koszty uzyskania przychodu i najlepiej sprawdza się przy wierzytelnościach osób fizycznych, bądź podmiotów działających w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Nasza firma monitoruje wierzytelność przez okres 10 lat, a działania mają na celu uświadomienie dłużnikom, że wierzyciel będzie dochodził swoich roszczeń pomimo bezskutecznej egzekucji komorniczej.

Kiedy przekazać dług do windykacji?
Szanse odzyskania należności maleją wraz z opóźnieniem decyzji o przekazaniu długu do windykacji oraz powielania bezskutecznych działań przez Wierzyciela. Głównym powodem braku zapłaty faktury jest pogarszający się stan finansów dłużnika. Bardzo często Wierzyciel dowiaduje się, że powodem zwłoki są opóźnienia w płatnościach odbiorców dłużnika i nie podejmuje dalszych działań windykacyjnych, a przecież dostał od dłużnika komunikat:
„Mam poważne problemy, mogę Ci w ogóle nie zapłacić!”
Z naszego doświadczenia wynika, że opóźnienie płatności o 21 dni powinno skutkować przekazaniem długu do Kamax Inkasso, niezależnie od obietnic dłużnika.
 

Porozmawiaj on-line

Zaproś doradcę  
biuro@kamaxinkasso.pl
tel. (+48) 22 _533 62 _92
fax (+48) 22 533 65 76
kraków adwokat
przykładowy biznes plan
ubezpieczenie podróżne

Dziś jest:
Godzina:
Kursy walut z dnia 01-12-2011: 1EUR = 4,5083 PLN    1USD = 3,3400 PLN    1CHF = 3,6741 PLN    1GBP = 5,2498 PLN    100JPY = 4,2965 PLN    
Projektowanie stron www